Artikel BN DeStem

Donderdag 30 juli 2020 Rob Musters 30-07-20, 07:00 Bron: BN DeStem

Waar zijn de bomen in het Wapen van Breda gebleven?

Foto: ©RamonMangold

BREDA – Het kan een lastige quizvraag zijn: Welke symbolen staan er op het Wapen van Breda? De drie kruizen, de leeuwen, de burcht en de engel zullen vaak genoemd worden, maar de bomen zijn minder bekend. ,,Dat komt, omdat die er sinds 1425 niet meer bij staan”, zegt Joost van Dorst (33).

 

Van Dorst is als vormgever gefascineerd door wapens, zegels en beeldmerken van bijvoorbeeld hofleveranciers. ,,Vroeger voerden adellijke families en steden een wapen. Tegenwoordig heet zoiets een huisstijl.”

Liefde voor Breda
Vanwege zijn liefde voor de stad Breda heeft hij zich verdiept in de geschiedenis en de symboliek van het Bredase stadswapen. Alle kennis is door Van Dorst gebundeld op een website die helemaal aan het Wapen van Breda is gewijd en die vanaf vandaag door iedereen bekeken kan worden. 

“Het Wapen van Breda staat op gevels, in ramen, op de putdeksels en als ornament. Je ziet het overal”
Joost van Dorst, Vormgever en maker website Wapen van Breda

In de fotogalerij van de website is te zien dat Breda is vergeven van het stadswapen. ,,Op gevels, in ramen, de putdeksels en als ornament. Je ziet het terug op de Grote Markt…… 

Klik op de link hieronder om de rest van het artikel te lezen:

Wapen van Breda

Joost van Dorst ontwierp een eigen variant van het Wapen van Breda. © Joost van Dorst

 

Wapen van Breda

Het oudst bekende Wapen van Breda uit 1203. Het is de eerst bekende afbeelding van het wapenschild in Breda met de drie Sint-Andrieskruizen. In de vorm van de zegel van Godfried van Schoten, geboren in circa 1160, heer van Breda vanaf 1187 tot zijn overlijden in 1216. © Joost van Dorst

 

Wapen van Breda

Het Wapen van Breda in 1425. Hier staan de bomen nog afgebeeld. © Joost van Dorst

 

Ga terug naar:

error: Content is protected !!